Utvärdering av funktion och ekonomi för alternativa golvlösningar i nötkreatursstall

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vi avser att öka kunskapen om hur nötkreatur rör sig under olika förhållanden, hur olika golvytor fungerar i praktiken och vilka de långsiktiga konsekvenserna är för olika golvlösningar för djurvälfärd och ekonomi.

Med hjälp av avancerade biomekaniska metoder kommer först mjölkkors rörelser vid manövrering och halkningar att analyseras under kontrollerade laboratorieförhållanden. De mest informativa variablerna från laboratorieförsöket kommer sedan att studeras i bruksbesättningar under fältförhållanden för att utvärdera olika åtgärder för att förbättra golvens friktion och minska halkrisken. En epidemiologisk studie kommer därefter att undersöka effekten av hur olika golvlösningar påverkar djurvälfärd, hälsa, fertilitet och hållbarhet. Slutligen kommer de ekonomiska konsekvenserna av förbättrad golvkvalitet att studeras. Resultaten kommer slutligen att utgöra underlag för bedömning av optimala underlag vid ny- och ombyggnation för både djurvälfärd och företagets ekonomi.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Stiftelsen Lantbruksforskning

Projekttid: 2019-2021

Projektledare: Evgenij Telezhenko

Övriga medverkande: Ann Nyman, Christer Bergsten, Helena Hansson