Utveckling av kontrollförfarande för att granska kvaliteten på klövverkning hos nötkreatur

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målet med projektet är att utveckla en standard och protokoll för kvalitetskontroll av klövverkning i fält för att tillförsäkra optimal klövvård och därigenom i ett tidigt skede förebygga klövskador och hälta hos nötkreatur.

Med hjälp av nyutvecklade avancerade biomekaniska metoder i laboratoriemiljö kommer vi att undersöka hur avvikelser från optimal klövverkning kan påverka belastningen inne i klöven och därmed utveckling av klövskador. Därefter kommer olika parametrar för klövform efter verkning att granskas i relation till hur de återspeglar klövens funktion och belastningsförhållanden på olika underlag. De klövformsparametrar som bäst speglar de kritiska aspekten av klövfunktion kommer sedan att studeras vid klövverkningar under fältförhållanden för att utvärdera om de är lämpliga att använda i en framtida verkningsgranskning i fält. Standarder för effektiv och djurvänlig verkning kommer att beskrivas med avseende på biosäkerhet, djurhantering, arbetssäkerhet, utförande av funktionell verkning, behandling av klövskador samt klövverkarens kommunikation med lantbrukare. En standard för kontroll av klövverkning kommer därefter att tas fram. Projektet är planerat att genomföras som ett samarbetsprojekt mellan SLU och Växa Sverige inom ramen för Växas verksamhet för kvalitetssäkrad klövvård. Ovanstående program syftar i första hand till att säkra djurens hälsa och välfärd men också producentens konkurrenskraft samt förbättra kommunikationen mellan klövvårdare, lantbrukare, rådgivare och veterinärer.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid:  2019-2020

Projektledare: Evgenij Telezhenko

Övriga medverkande: Ann Nyman, Christer Bergsten, Frida Åkerström