Utveckling av rekommendationer för effektiv klövverkning av suggor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Problem med klövskador och hälta är mycket vanliga hos suggor och är primär orsak till avlivning och den näst viktigaste orsaken till ofrivillig slakt, särskilt bland unga suggor. Ekonomiska förluster kopplade till hälta brukar omfatta extra arbete, extra veterinärkostnader, kostnader för avlivning på gården, avdrag vid slakt och kostnader relaterade till försämrad reproduktion.

Syftet med projektet är att mäta tryckfördelning på suggklövar med olika grad av verkning och på olika underlag, samt utvärdera samband mellan anatomiska och biomekaniska klövegenskaper. Klövarnas biomekanik i relation till verkningsgrad och underlag kommer att studeras genom användning av en laboratoriemodell i form av en anatomisk rigg och preparerade slaktklövar av LY korsningssuggor. Modellen simulerar sen- och muskeldragningar och kan efterlikna alla möjliga benställningar hos levande djur. För att uppskatta potentiella risker för klövskador kommer klöv belastningen att studeras i klövar av olika längd och form på helt och spalt golv med olika mjukhetsgrad (gummimattor, betong) och hårt (betong, betongspalt) underlag. Efter de biomekaniska mätningarna genomförs anatomiska undersökningar på samtliga klövar (inklusive lättklövar), där klövarnas inre struktur registreras och dokumenteras med hjälp av sagittala snitt. Projektet skulle resultera i praktiska, vetenskapligt baserade rekommendationer för effektiv klövverkning av suggor och val av optimala underlag för bättre djurvälfärd och produktion.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Svenska Köttföretagen AB

Projekttid: 2019-2020

Projektledare: Anne-Charlotte Olsson

Övriga medverkande: Evgenij Telezhenko


Kontaktinformation