Växtnäringsbehov hos blåbär

Senast ändrad: 26 oktober 2023

De blåbärstyper som odlas i Sverige idag omfattar främst högväxande blåbär baserade på arten Vaccinium corymbosum L. ("highbush") samt hybrider mellan V. corymbosum och lågväxande blåbär V. angustifolium Ait. ("lowbush"). De odlade blåbärens storlek och mycket goda smak gör dem attraktiva både som dessertbär och som ingrediens i bakverk och annan matlagning. Både vilda och odlade typer av blåbär innehåller dessutom antocyaniner och andra ämnen som kan fungera som antioxidanter. Intresset för användning och odling av trädgårdsblåbär är ökande, och det bör finnas goda möjligheter för att utöka den svenska arealen. I ett samarbetsprojekt mellan HIR Malmöhus, Jordbruksverket och SLU har vi genom en litteraturstudie försökt belysa de odlade blåbärens speciella krav på odlingssubstrat, pH och näringstillgång.