Växtnäring från organiska restprodukter i växthusproduktion av grönsaker - Biomull som substrat och näringskälla

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Biomull är en avvattnad fraktion av rester från biogastillverkning. Mullen har egenskaper och ett näringsinnehåll som bör göra den lämplig som ersättning eller komplement till torv som substrat i växthusproduktion.

 Idag används främst torv som substrat vid odling av krukväxter och grönsaker i kruka. Torvanvändningen är ifrågasatt i många länder då man anser att torvmossar överexploateras och att brytningen ger upphov till störning av känsliga ekosystem och utsläpp av växthusgaser, och bör därför minska. Inom ekologisk produktion är det dessutom nödvändigt med ett organiskt substrat som står för en del av näringsbehovet. I projektet studeras blandningar mellan biomullen och främst torv, men även andra substrat. Tillväxten och skördekvaliteten studeras samtidigt som näringstillgången studeras med extraktionsmetoder och systemets näringsbudget beräknas. Substratets fysikaliska egenskaper som porositet och vattenhållande förmåga är väldigt viktiga för att utgöra ett lämpligt substrat i krukodling och studeras därför på de olika blandningarna.

Preliminära resultat visar på goda resultat när det gäller näringsförsörjningen till växterna och substratets fysikaliska egenskaper


Kontaktinformation