Biogödsel i hydroponiska system

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Beskrivning doktorandprojekt "Biogödsel i hydroponiska system"

Vid rötning av organiskt avfall för produktion av biogas erhålls en restprodukt i form av biogödsel (även kallad rötrest). Under rötning mineraliseras stora delar av det organiska innehållet och det färdiga biogödslet innehåller därför höga koncentrationer av oorganisk växtnäring i jämförelse med ursprungsmaterialet där växtnäringen är bunden i organisk form.

Vid hydroponisk odling används i konventionella system en näringslösning med växtnäring i syntetiskt framställd, oorganisk form. Det höga innehållet oorganisk växtnäring i biogödsel gör denna restprodukt till en lämplig kandidat för användning i hydroponiska system eller system för näringsbevattning i kruka.

Vi tittar på olika odlingstekniska lösningar för att använda biogödsel i de ovan nämnda typerna av system. Detta innefattar olika former av kontrollerad nitrifiering, påverkan av olika substrat i kruka på näringsupptag och mikrobiell aktivitet, samt lämpliga flöden och koncentrationer av biogödsel beroende på odlingssystem.


Kontaktinformation