Mykorrhiza i trädgårdsodling - en handbok

Senast ändrad: 13 december 2023

Syftet med projektet är att sammanställa aktuella försöksresultat och erfarenheter kring mykorrhizasymbios i odling av frukt, bär och grönsaker. Projektet är ett samarbete med Växa Sverige.