Energieffektiv klimatstyrning i växthus

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att utvärdera användbarheten hos moderna luftfördelningssystem baserade på den s.k. ”Confluent jet”-tekniken i växthus. I moderna växthus används allt oftare luftbaserade klimatiseringssystem, vilket möjliggör användande av lågtempererad värme (t.ex. spillvärme), på samma gång som man då har möjlighet att samla in överskottsvärme sommartid och sälja eller lagra denna. Klimatiseringssystem baserade på aktiva luftflöden har också fördelar i form av ökad avkastning (på grund av noggrannare styrning och större möjligheter att hålla en hög CO2-halt i växthuset) samt mindre problem med växtsjukdomar och skadegörare.

Fakta:

Projektet är ett samarbete mellan SLU, Högskolan i Gävle, Entré Hofors med flera.

Från SLU deltar Karl-Johan Bergstrand och Sammar Khalil.