Växtfabriker: En ny industri för produktion av högvärdeskulturer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Tack vare den snabba utvecklingen av LED-tekniken har odling av växter i slutna miljöer, s.k. växtfabriker, blivit intressant. I sådana produktionssystem kan alla produktionsfaktorer kontrolleras fullt ut. Då slutprodukten är ett resultat av gener och miljö, kan plantor som växer i en växtfabrik ges vissa egenskaper genom att anpassa odlingsmiljön. I synnerhet anpassning av ljuset är intressant i detta sammanhang. Detta öppnar möjligheter för att producera t.ex. ”functional foods” i växtfabriker.

Aktuellt projekt fokuserar på att öka näringsvärdet hos ätliga produkter, d.v.s. innehåll av t.ex. proteiner, sockerarter, och karotenoider. Preliminära studier visar att i synnerhet kortvågigt ljus har stor betydelse för syntetiseringen av dessa ämnen i växten. Användande av s.k. End-of-production-behandlingar med olika ljuskvalitéer kommer därför att vara en central metodik i projektet.

Fakta:

Projektet löper under tiden 2022-2025 och är ett samarbete med Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland.

Projektet är finansierat av ÅForsk
Kontaktperson: Karl-johan Bergstrand