Fältförutsättningar för lyckad löklagring med minskat svinn

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att ta fram analyserbara indikatorer på lagringsduglighet hos lök som kan användas vid skörd och för uppföljning under lagringsperioden. Målet är att bara långtidslagra lök som klarar detta, vilket leder till minskat svinn och bättre ekonomi.