Byggnader för mjölkproduktion – Planeringsförutsättningar, planeringsprinciper och planlösningar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer och förutsättningar som har varit avgörande och hur de påverkar valen vid planeringen och utformningen av byggnaderna.

Målet är att insamlat material skall användas för att ta fram rekommendationer vad gäller planeringsförutsättingar och planeringsprinciper samt ge exempel på planlösningar för mjölkproduktion.

Lantbruksföretagare som byggt de senaste åren kommer att intervjuas och det kommer att samlas in förprövningshandlingar för byggprojekt. Insamlat material kommer att sammanställas för att kunna användas i undervisning i kurser som behandlar byggnadsplanering.

Fakta:

Finnansiering: Graméns fond

Projekttid: 2017-2019

Projektledare: Kristina Ascard


Kontaktinformation