Förbättring av energieffektiviteten och inomhusklimatet i stallbyggnader genom passiva och aktiva åtgärder

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Produktionsbyggnader inom lantbruket täcker en stor byggnadsyta och har långa drifttider vilket leder till högt årligt energibehov.

Detta projekt undersöker energianvändning och inomhusklimat i djurstallar med hänsyn till både verkligt och beräknat klimat. Eftersom klimatförändringarna i Sverige förväntas ge ett varmare och fuktigare klimat kommer den termiska miljön i djurstallar att påverkas. Dåligt inomhusklimat leder till försämrad djurvälfärd, minskad produktion och minskad hygien med högre risk för sjukdomar. En systemanalys av värme-fuktbalans och energisystem kommer att utföras i djurstallar för att identifiera element i byggnadsskalet, ventilationen och energisystemet som bidrar till låg energianvändning och bra inomhusklimat. Det främsta förväntade resultatet av denna forskning är kunskap i forskningsfronten kring byggnadsteknik, design och system som säkerställer en mycket låg energianvändning och ett bra inomhusklimat i såväl det faktiska som det framtida klimatet. Forskningen kommer att utföras med vetenskapliga metoder baserad på en kombination av mätningar och simuleringar.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Statens energimyndighet (4 451 135 kr)

Projekttid: 2022-04-01 till 2025-03-30

Projektledare: Marie-Claude Dubois

Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson, Torsten Hörndahl