InnoBroilerImage

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektmål: utveckling av kostnadseffektivt kamerasystem och artificiell intelligens lösningar för automatiserad bevakning och analys av broilerkycklingar i produktionsmiljö. Kombination av 2D och 3D kameror kommer användas för kontinuerlig bevakning av kycklingarnas beteende, rörelse, välfärd samt som interaktioner med deras miljö.