SmartResilience: mot hållbar, framtidsorienterad grisproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektmål: att utveckla sensorbaserad lösning (primärt med hjälp av datorseende och maskininlärning) för analys av kritiska parametrar som bidrar till förbättrad och hållbar grisproduktion.