Väg och mät mjölkkor med mobilen

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vår plan är att utveckla ett enkelt, billigt och säkert verktyg som skattar storlek och vikt på mjölkkor utifrån fotografier tagna med smartphones.

Verktyget skulle bidra till att förbättra lönsamhet, arbetsmiljö och djurvälfärd inom mjölkproduktionen. Det skulle även bidra till en mer hållbar produktion genom att hindra utvecklingen mot större kor som är mer ineffektiva foderutnyttjare och har större klimatpåverkan. För att utveckla den algoritm som skall skatta storlek och vikt på mjölkkor kommer vi använda neurala nätverk, bildanalys och fotografier tagna av både forskare och av lantbrukare själva. Verktyget skulle kunna ha en enorm potential för att stödja ett hållbart avelsarbete och vara användbart vid uppföljningen av ett resurseffektivt nyttjande av foder, samt skötselåtgärder. Verktyget kommer att vara en digital och lättillgänglig lösning som stärker konkurrenskraften hos mjölkproducenter samt dialogen mellan lantbrukare och rådgivare om skötseln av individuella kor.

Fakta:

Projektet är finansierat av: SLF 

Projekttid: 2021-2023

Projektledare: Oleksiy Guzhva

Övriga medverkande: Sofia Nyman, Evgenij Telezhenko, Emma Ternman, Cecilia Kronqvist och Mikaela Lindberg.