GreenLeaFood – Ökat livsmedelsvärde från gröna blad

Senast ändrad: 08 mars 2024

Äta Gräs - Är det framtidens melodi för en hållbar livsmedelskonsumtion?

Kanske inte riktigt, men inom vårt projekt GreenLeaFood, syftar vi till att utvinna komponenter, som proteiner, kostfibrer och fenoler, ur grön bladbiomassa, som kan bidra till goda och näringsrika livsmedel. Livsmedelsindustrin av idag har en starkt negativ inverkan på miljön. Det är välkänt att det ekologiska fotavtrycket är stort och negativt. Inom GreenLeaFood tänker vi använda oss av hållbart producerad grön bladbiomassa från tex täck- och mellangrödor, foderväxter samt sidoströmmar från annan produktion (tex betblast och gräsklipp), vilket kommer att bidra till en låg klimatpåverkan. Vi kommer sedan att karaktärisera förekomsten av intressanta komponenter i denna bladbiomassa och ta fram metoder för att utvinna sådant som livsmedelsindustrin har nytta av och tycker är intressant. Utvinningen av de värdefulla komponenterna kommer att göras i Växtproteinfabriken i Alnarp. För att öka hållbarheten ytterligare, så kommer sidoströmmarna från den produktionen att utvärderas som lokalproducerat foder och för lämplighet som biogassubstrat. Biologiska gödselmedel kommer att produceras från restströmmar.

GreenLeaFood syftar därmed till hållbarhet i livsmedelssystemet längs hela produktionskedjan och till nya, nyttiga livsmedelsalternativ. Vi kommer att säkerställa detta mål genom ekonomioch livscykelanalyser, utvärderingar i relation till regelverk gällande nya livsmedel och samverkan med näring.

Publiceringar

Nynäs, A.-L., E. Berndtsson, W. R. Newson, H. P. Hovmalm and E. Johansson (2024). Protein Fractionation of Leafy Green Biomass at the Pilot Scale: Partitioning and Type of Nitrogen in the Fractions and Their Usefulness for Food and Feed. ACS Food Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.3c00426 

Cover to the ACS Food Science and Technology volume 4 issue 1, 19 January 2024.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas inom utlysningen för Hållbar Livsmedelsproduktion

Projekttid: 2021-2025

Projektledare: Eva Johansson (SLU, Institutionen för växtförädling)

Övriga medverkande: Thomas Prade, (SLU-BT), Sven-Erik (SLU-BT), Bill Newson (SLU-VF), Andreas Berg (Gasum), Christian Malmberg (Lantmännen), Nahid Amini (Oriflame), Gunnel Larsson (Sydgrönt), Desirée Börjesdotter (NBR)