Detta är företagsledning

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Företagsledning är ett ämne inom SLU som utvecklar kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna. Fokus ligger på företaget och människan i företaget eller med andra ord "Doing good for the people and the planet with profit". SLU Kompetenscentrum företagsledning arbetar i nära samverkan med ämnets forskare.

Ett pedagogiskt verktyg

För att på ett enkelt sätt illustrera vad ämnet företagsledning omfattar så brukar vi som arbetar inom SLU Kompetenscentrum företagsledning ibland använda oss av fem olika begrepp, eller pelare: marknad, ekonomi, ledarskap, strategi och produktionsmanagement.

Under varje pelare hittar du även artiklar och analyser skrivna av våra medarbetare. Läs mer i länken nedan.

Fem pelare - ett pedagogiskt verktyg


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80