Tävling 2018: Sveriges mest inspirerande naturvägledning

Senast ändrad: 29 februari 2024
En grupp människor utomhus. I bakgrunden vatten och berg. Foto.

Under 2018 kunde man till CNV nominera bidrag till utmärkelsen Sveriges mest inspirerande naturvägledning. Man kunde nominera guidningar, utställningar, naturstigar eller andra aktiviteter som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang.

Centrum för naturvägledning (CNV) bad om hjälp för att lyfta fram riktigt bra och inspirerande naturvägledning och vi gjorde det genom en tävling. På så sätt kan CNV tillsammans med andra sprida goda exempel och inspirera varandra.

Fram till 31 augusti kunde man nominera naturvägledning i Sverige. En jury utsåg en vinnare. Vinnaren tillkännagavs den 8 oktober på CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden.

Vinnaren och alla nomineringarna

Läs här om vinnaren och alla de andra nomineringarna.

Vad kunde nomineras?

Man kunde nominera både sin egna och andras naturvägledning.

Med naturvägledning menar vi metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Tävlingsbidragen bedömdes utifrån:

  • i vilken utsträckning naturvägledningen bidrar till att skapa engagemang för natur och naturvård
  • hur naturvägledningen bidrar till positiva naturupplevelser, fördjupad kunskap, reflektion, aha-upplevelser, dialog och delaktighet.

Var finns Svergies bästa naturvägledning?Det gick bra att nominera både bemannad och icke-bemannad naturvägledning eller en kombination av de två typerna. 

Naturvägledningen som nominerades kunde drivas i ideell, privat eller offentlig regi.

Den behövde inte finnas kvar längre, men skulle finnas dokumenterad i någon form.

Hur man nominerade

Man nominerade via nedanstående formulär.

I nomineringen beskrev man naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Man fick gärna utgå ifrån vad deltagarna tyckte och tänkte när man beskrev resultatet. 

För beskrivning och motivering fick man använda maximalt 1500 ord inklusive blanksteg. Textfiler skulle skickas till cnv@slu.se.

Man skulle ange vem (person eller organisation) som tagit fram naturvägledningen.

Man kunde även styrka bidraget med (maximalt) tre bilder och en film på tre minuter. De skulle skickas till cnv@slu.se.  

Varje nominering skulle styrkas av ytterligare två personer. Man fyllde i deras namn och e-postadress i formuläret. Inför val av finalister hade CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkarna.

En person hade möjlighet att nominera flera bidrag. 

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

Vad man vann

Priset till den som hade tagit fram den vinnande naturvägledningen var, förutom ett fint diplom, att CNV gjorde ett större reportage om projektet eller verksamheten till vår hemsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren. På CNV:s jubileumskonferens 8-9 oktober presenterades vinnaren. 

Finalister

Tio finalbidrag utsågs efter 31 augusti. En jury avgjorde vilket bidrag som vann.

Vinnaren presenterades i ett nummer av CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren

Nyttan för naturvägledning i Sverige

Vi på CNV hoppas och tror att tävlingen och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! 

Tävlingen ingick som en del av CNV:s jubileumsprogram. Vi fyllde 10 år.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv