Animaliska livsmedel, med fokus på mjölk och mejeriprodukter

Senast ändrad: 27 september 2023

För en hållbar produktion av mjölk och mejeriprodukter behövs grundläggande kunskaper om de effekter olika gårdsfaktorer har på mjölkråvarans kvalitet, liksom på kvaliteten hos de resulterande mejeriprodukterna.

Vi undersöker hur produktionssystem och management på gården påverkar mjölkråvarans sammansättning, dess innehåll av olika bakterier och processegenskaper. Alla dessa aspekter har stor betydelse för de resulterande mjölkprodukternas utseende, struktur och smak, och är avgörande för konsumenternas acceptans.

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor Åse Lundh

Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU

Telefon: 018-672037