The Åse Lundh lab

Senast ändrad: 05 februari 2018
appleblossom.jpg

Vi forskar på animaliska livsmedel inom området livsmedelsvetenskap.

Seniora forskare
  • Professor Åse Lundh, enhetschef
  • Docent Monika Johansson
Doktorander
  • Maria Karlsson
Gäster
  • Post. Doc Anna Nikiforova
Professor emeritus
  • Professor Anders Andrén
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se