Kontakt

Senast ändrad: 26 maj 2011

Adress:
SLU VattenNAV
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala

Telefon och mail:

Karin Blombäck
Karin Blombäck
(tf föreståndare)
018-671263

Karin.Blomback@slu.se


Faruk Djodjic
(bitr föreståndare)
018-673136

Faruk.Djodjic@slu.seElin Widén Nilsson (administratör) 018-673037
Elin.Widen@slu.se

En lista över all personal inom SLU VattenNAV finns här (klicka på Personal).


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.widen@slu.se