17
mar
Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 , Linköping

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

möten, sammanträden |
Korn med bladfläcksjuka

INSTÄLLT - Möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

Vi har beslutat ställa in mötet med ämneskommittéerna växtskydd och ogräs den 17 mars i Linköping p.g.a. Coronaviruset. Många företag/organisationer har nu polycin att inte resa om det inte är absolut nödvändigt. Av detta skälet har många lämnat återbud.

Vi beklagar detta men tror att det är det klokast just nu. Det har varit stort intresse för temat och vi återkommer kring nytt datum för detta möte när situationen stabiliserats.

Bästa hälsningar,

Erland Liljeroth

Anders TS Nilsson

Ulrika Dyrlund Martinsson

Sven-Åke Rydell

 

 

---------------------------------------------

Ämneskommittéerna är öppna forum för alla med intresse för fältförsök och forskning inom områdena ogräs och växtskydd.

Syftet med kommittémötena är att ta upp aktuell verksamhet och frågeställningar, samt diskutera och identifiera behov av forskning och försök.

Vid förra mötet i november beslutade vi att nästa möte skulle ha tema kring framtidens bekämpningsstrategier och tillgång till effektiva växtskyddsmedel. Vi har bjudit in representanter från växtskyddsföretag som har egen utveckling och forskning av växtskyddsmedel. Hur ser dessa på framtida möjligheter med växtskydd? Efter deras presentationer har vi en gemensam diskussion kring:

- Framtida tillgång till effektiva växtskyddsmedel

- Möjligheten att utveckla medel med nya verkningsmekanismer

- Hållbara användningsstrategier för att bl.a. motverka resistensutveckling

- Miljömässigt hållbara användningsstrategier

- Växtskyddsmedlens roll i långsiktigt hållbara integrerade strategier. Hur integrera växtskyddsmedlen med andra odlings- och växtskyddsåtgärder i ett helhetsperspektiv?

Välkomna! 

Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

Fakta
Tid: 2020-03-17 10:30 - 16:30
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 12 mars 2020
Pris: SLU betalar konferenskostnader inkl. förtäring. Deltagare betalar resan.
Mer information:

Kaffe serveras från kl. 10.

Du kan anmäla till mötet via denna länk.


Program

Program hittar du här.


Kontaktinformation

Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
erland.liljeroth@slu.se040-41 55 67

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se