Inventeringsmetoder för vilt och fisk

Senast ändrad: 13 oktober 2020
Lax omgiven av luftbubblor, fotad mot vit bakgrund.

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att sammanställa, analysera och tolka resultat från sådana inventeringar.

Demonstrationer och övningar i provtagning, sövning och injektion ger praktiska färdigheter.

Etiska aspekter är viktigt för att hantera och märka vilda djur. Det finns också lagar och förordningar som måste följas. Under kursen ges en genomgående beskrivning av Svensk och Europeisk lagstiftning samt organisation rörande hanteringen av vilda djur i forskning. Etiska aspekter på stress, ångest, smärta och lidande diskuteras och du får lära dig hur du tar hänsyn till detta vid planering av försök och inventeringar.

Kursen är en del av vårt masterprogram i vilt- och fiskförvaltning, men går också att läsa som fristående kurs.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se