Vill du lära dig mer om livet i sjöar och vattendrag?

Senast ändrad: 13 april 2022
Två personer, en står på en strand, den andra står i vattnet och tittat i en plastback, foto.

Fiskar, alger, trollsländor och musslor – svenska sjöar och vattendrag myllrar av liv! Men hur vet man vad som finns under ytan? Hur samlar man in djur och växter, och hur skiljer man olika arter åt? På kursen Biologisk mångfald i sötvatten får du prova på provtagning och artbestämning och se hur hög biologisk mångfald vi har i våra sötvattensekosystem.

Bevara biologisk mångfald

För att bevara biologisk mångfald och förvalta våra naturresurser måste vi känna till vilka växter och djur som finns i våra ekosystem. Därför undersöks sjöar och vattendrag regelbundet inom miljöövervakning och forskning. I kursen Biologisk mångfald i sötvatten får du får prova på provtagning och artbestämning, och lära dig hur data analyseras och används för naturvård och miljöövervakning enligt internationella lagstiftningar som art- och habitatdirektivet.

Praktiska övningar

Fokus på kursen är på praktiska övningar. Studenterna besöker olika vattenbiotoper för att själva samla in olika djur och växter, som senare används för att öva artbestämning inne på laboratoriet.

Mål med kursen

Efter kursen kommer du kunna identifiera och namnge flertalet djur och växter i svenska sötvatten, både stora och små, exempelvis musslor, grodor, växtplankton och vattenväxter. Du kommer kunna använda bestämningslitteratur för att identifiera olika arter, och du kommer ha kännedom om hur man identifierar arter med avancerad DNA-analys. Du kommer också få ekologiska kunskaper, exempelvis kännedom om vilka arter som gillar olika typer av miljöer, vilka som gynnas respektive missgynnas av olika miljöförändringar som till exempel ett varmare klimat.


Kontaktinformation