SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser på webben

Publicerad: 04 april 2022
Foto på Anna Skarin vid renskiljning

Den 7 april håller nya SLU-professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Ämnesbredden är stor och rymmer bland annat klimatpolitik, ogräs, renskötsel, insulinresistens hos häst och nya sätt att framställa mat med hjälp av jäst. Föreläsningarna, som är webbsända, är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU. År 2020 ställdes hela högtiden in till följd av pandemins utbrott, och 2021 genomfördes bara delar av den professorsinstallation som väntar varje ny professor som anställs vid SLU. Något som kunde genomföras i fjol var installationsföreläsningarna, där nya professorer presenterar något från sina respektive forskningsområden, och det gjordes i ett nytt spännande format.

I år kommer även den formella installationsceremonin att äga rum, för de fem professorer som håller sina installationsföreläsningar i år, och för elva av dem som föreläste i fjol. Elva av dem installeras i Uppsala, fem i Umeå.

På förmiddagen den 7 april direktsänds årets fem nya installationsföreläsningar. Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professor och moderator. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Fyra av dessa föreläsningar ges på svenska och en på engelska, vilket framgår av programmet.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

På eftermiddagen den 7 april återsänds sju föreläsningar som sändes och spelades in våren 2021. Dessa avser de professorer som på grund av pandemin först nu kan installeras i sina ämbeten i Uppsala. Ytterligare fem professorer installeras den 6 maj vid SLU Umeå.

Mer information om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och en skrift – finns på www.slu.se/professorer.

Programmet för nedladdning och utskrift (pdf)

För frågor eller mer information om evenemanget kontakta bitr. akademiintendent Helena Pennlöv Smedberg, helena.pennlov.smedberg@slu.se, 018-67 15 42.

Program

Förmiddag torsdag 7 april
– direktsändning

09.00  Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

Insulinresistens hos häst – en klinisk utmaning
Johan Bröjer, professor i internmedicin häst

09.40  ”En väldigt liten prick”  – exploateringar i renbetesland
Anna Skarin, professor i renskötsel

10.20  Food biotechnology  – the origins and future of human civilisation
Volkmar Passoth, professor i livsmedelsbioteknologi

10.55  Ogräs och hållbara odlingssystem
Göran Bergkvist, professor i ogräsekologi och ogräsreglering

11.30  Forskning för en mer faktabaserad  miljö- och klimatpolitik
Tommy Lundgren, professor i skoglig naturresursekonomi

Eftermiddag torsdag 7 april
– inspelade föreläsningar

13.00  Naturen som inspirationskälla i materialdesign för bättre miljö
Gulaim Seisenbaeva, professor i oorganisk och fysikalisk kemi

13.30  The microbial engines of lakes
Stefan Bertilsson,  professor i funktionell ekologi i limniska system

14.00  Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi

14.35  The struggle over sustainability: on the co-construction of meaning in environmental governance
Anke Fischer, professor i miljökommunikation

15.10  Hjärnan bakom beteendet
Erika Roman, professor i husdjurens fysiologi

15.40  Forest-derived and other bio-materials in sustainable composites
Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap  och träteknologi

16.10  Element cycling in terrestrial ecosystems
Marie Spohn, professor i skogsmarkens biogeokemi


Kontaktinformation