SLU-nyhet

SLU Urban Futures öppna utlysning: Urban Forestscapes 2023

Publicerad: 23 mars 2023
Trappa in i en skog.

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön infrastruktur - Urban Forestscapes.

Finansieringen bör användas till aktiviteter som stöttar utvecklingen av tvärvetenskaplig urban forskning och/eller projektutveckling. Aktiviteter kan kan exempelvis bestå av workshops, konsortiumbygge, litteraturöversikter eller tid att skriva större finansieringsansökningar.

För denna utlysning kommer max fyra ansökningar att beviljas 50.000 kr vardera. Sista ansökningsdag är den 20 april 2023.

Läs mer och ansök på den engelska sidan.

Fakta:

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. 

Läs mer om SLU Urban Futures

SLU Urban Futures regionala hubbar

SLU Urban Futures har tre regionala hubbar i Ultuna, Alnarp och Umeå. Hubbarna förankrar plattformen fysiskt vid SLU:s tre huvudcampus, och skapar möjligheter till samverkan mellan fakulteter samt med samhällsaktörer i de tre regionerna.

Läs mer om de tre hubbarna

SLU Urban Futures öppna utlysning: Urban Healthscapes 2023

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen 'Urban Healthscapes' vid SLU.

Läs mer om denna utlysning (på engelska)