Masterprogrammet Industrial Wood Supply Management

Senast ändrad: 03 mars 2023

Vill du vara med att organisera råvaruförsörjningen på effektivare sätt och bli en specialist inom området? Från hösten 2024 kommer den möjligheten att finnas då masterprogrammet Industrial Wood Supply Management startar.

Programmet förbereder för yrkesverksamhet inom skogsbrukets huvudprocess – att organisera råvaruförsörjningen på effektivaste sätt. Detta är helt centralt i den pågående övergången från fossila råvaror till biobaserade råvaror, då det finns en ökande efterfrågan av skogliga biomaterial från en begränsad eller till och med krympande skoglig resursbas.

Programmet syftar till att ge studenterna helhetsförståelse och självständig förmåga till ledning, analys och utveckling av skogliga råvaruförsörjningssystem. Programmet utvecklar flera specialistförmågor, med grund i tillämpning av metoder för styrning av arbetsprocesser genom hela försörjningskedjan.

Råvaruförsörjningen omfattar material- och betalningsflöden, och programmet ger därför kunskaper om de existerande heldigitala arkitekturerna för båda virkesaffärer och -styrning. Dessutom är det givetvis också stort fokus på den pågående digitala transformationen inom skogssektorn, och hur dessa möjligheter utvecklar råvaruförsörjningen.

Utexaminerade studenter förväntas vara tillräcklig kompetent att kunna medverka direkt i utvecklingsarbete mot högre konkurrenskraft på en internationell marknad.

Det tvååriga programmet är både en akademisk och yrkesförberedande utbildning där arbetsmarknaden primärt är inom virkeshandel samt inom produktion och transport av råvara mellan skog och industri. Det utvecklas och ges i samarbete med branschföreträdare, för att ge hög relevans och anställningsbarhet inom såväl industri som akademi.

Programmet ges på engelska och vänder sig till nationella och internationella studenter, och ges på campus i Umeå men där deltagandet även kan ske på distans med få fysiska träffar. 


Kontaktinformation