Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I projekt ”Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök” studerar vi om det är möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier. Här kombineras mekanisk bekämpning som fingerhjul alt. skrappinnar vid radhackning med kemisk bekämpning. Vidare undersöks om bandsprutning i kombination med radhackning kunde ge en bibehållen bekämpningseffekt jämfört med bredsprutning, så att ”hektardosen” kan minskas rejält jämfört med bredsprutning.

Projektet genomförs av SLU Alnarp i samarbete med Hushållningssällskapet i Kristianstad och pågår under 2013-2015. Det har finansierats genom Minor Use och Partnerskap Alnarp.

Projektledare: David Hansson

Projektdeltagare: Anna-Mia Björkholm (HIR Skåne)

Finansiering: Partnerskap Alnarp och Minor Use

Publikationer: under utarbetande


Kontaktinformation