Ammoniak från slaktkycklingstallar – utveckling av mätmetod och uppmätning av emissioner

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Av miljöskäl måste uppfödare av slaktkycklingar varje år lämna uppgifter om mängden ammoniak som avges från stallarna. I dagsläget finns inte några data över emissionerna från moderna svenska slaktkycklingstallar. För fältmätningar finns ett behov av en enkel mätmetod.

Projektets mål är att:

  • Ta fram en mätmetod lämpad för enkla fältmässiga mätningar av ammoniakemissionen från svenska slaktkycklingstallar
  • Mäta upp emissionerna av ammoniak från sådana stallar
  • Studera betydelsen av temperatur, luftfuktighet och fukthalt i ströbädden med avseende på avgivningen av ammoniak för:
    o  förbättrat produktionsresultat
    o  avgivningen av koldioxid som är en faktor för beräkning av emissioner i den tänkta modellen

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekttid: 2013-2016
Projektledare: Sven Nimmermark
Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson


Publiceringar:

Lista .....


Kontaktinformation