Modell för ekonomisk utvärdering av djurskyddsåtgärder inom grisproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med modellen är att ekonomiskt kunna jämföra djurskyddsåtgärder för grisar med svensk standard. Modellen tar hänsyn till både kostnader och intäkter för djurskyddsåtgärder. Svensk standard är den standard på inhysning och djurskötsel som är lagstadgad eller är allmän praxis för att kunna fungera tillfredsställande under svenska förhållanden. Även produktionskostnader under utländska förhållanden och mer ’alternativa’ system, som t.ex. ekologisk produktion, går att jämföra ekonomiskt.

Projektansvarig: Jos Botermans.

Att ladda ner:

 


Kontaktinformation