Ett säkert och effektivt system för införande av nya grödor i Sverige

Senast ändrad: 26 oktober 2023

EIP-Agri-projekt 2017-2019.

Efterfrågan på nya produkter ökar i Sverige men om inte introduktionen av nya grödor fungerar, minskar andelen svenskodlat på marknaden till fördel för importen. Det är svårt, kostsamt och riskfyllt för en enskild aktör att från provodling börja producera de volymer som handeln efterfrågar. Innovationsprojektet ska, utifrån ett produktionsperspektiv, resultera i en processinriktad arbetsmodell för systematisk kunskapsuppbyggnad och problemlösning i hela värdekedjan. Innovationen ska också säkra en effektiv kunskapsspridning genom utbildning. Innovationen gäller introduktion av nya grödor generellt, men då vegetativt förökade grödor av flera skäl innebär en stor utmaning har sötpotatis valts som case.

Fakta:

EU-finansierat projekt

Projektgrupp: Helena Karlén, inst. för biosystem och teknologi, SLU Alnarp

                          Oskar Hansson, HIR Skåne

                          Elisabet Martinsson, Elitplantsstationen

                          Tommy Johansson, Sydgrönt ek. förening


Kontaktinformation