Gödsling i ekologiska krukodlade kulturer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiskt odlade produkter men produktionen av krukodlade produkter såsom krukväxter och kryddväxter har inte riktigt hängt med den ökande efterfrågan. En viktig orsak är att sådana odlingar ofta drabbats av kvalitetsproblem beroende på problem med att styra näringstillgången vid odling i små substratvolymer.

Det tilltänkta projektet innefattar en noggrannare studie av dynamiken i näringsfrisättningen i synnerhet vad gäller kväve. Försök kommer att genomföras både i semikommersiell skala i växthus, samt i växtlösa system i klimatkammare där faktorerna temperatur, substratfuktighet och mikrobiologisk aktivitet påverkar kvävemineraliseringen. Kvävedynamiken kommer att följas via lysimeterprov och N-elementaranalys.

Projektledare: Karl-Johan Bergstrand

Finansiär: Tillväxt trädgård


Kontaktinformation