Kan ostronskivling (Pleurotus ostreatus) sänka halten antinutritionella ämnen hos åkerböna?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns ett behov att identifiera nya foderresurser och det finns en brist på hållbart producerat protein. Parallellt finns det ett ökande intresse för matsvamp som livsmedel. Ur ett miljöperspektiv är matsvampsproduktion intressant eftersom det är ett livsmedel vars produktion kan integreras in i ett kretslopp. Åkerböna (Vicia faba) är en baljväxt med god proteinkvalitet som odlas i Sverige och, eftersom den är kvävefixerande, bidrar odlingen till en hållbar jordbruksproduktion. I samband med att åkerböna utvecklas som livsmedel lämnas skalet som en restprodukt.

Åkerbönsskal har testats som odlingssubstrat för produktion av matsvampen ostronskivling av sökande. Det fungerade mycket bra för svampodling, 1 kg åkerbönsskal (torrvikt) kan förväntas producera 1.9 kg ostronskivling (färskvikt) där svampen har ett marknadsvärde på ca 150 kr/kg.

Efter att den odlade svampen har skördas har substratet har svårnedbrytbara ämnen som lignin har brutits ner. Efter odling av ostronskivling har det också visats sänkt halt av antinutritionella ämnen som tannin i det resterande substratet. Detta innebär att foder potentialen förbättrats. Studien syftar att genomföra foderanalyser på åkerbönsskal efter svampodling. Om studien kan belägga att proteinkvaliteten är god, och en nedbrytning av hämmande ämnen ses, öppnar detta för en möjlighet att hantera fler växtrester på samma sätt. I förlängningen bidrar då detta projekt till en cirkulär ekonomi där resurser utnyttjas fullt ut.

Fakta:

Projektperiod: 2020-2021

Finansiär: Lundströms stiftelse

Projektledare: Malin Hultberg


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74