Risk för borbrist vid ökad kalciumgödsling till potatis

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att undersöka om en ökad kalciumgödsling, vilket är viktigt för en förbättrad kvalitet i potatis, kräver ökad bortillförsel för att upprätthålla en god kvalitet och en hög avkastning i potatis. Dessutom skall studien visa om det går att höja avkastning och/eller stärkelseinnehåll genom att öka borgivan. I bland annat vete har man funnit att vid höga borkoncentrationer tas det upp mindre kalcium och vid höga kalciumkoncentrationer tas det upp mindre bor. Samspelet mellan bor och kalcium undersöks dels i fält, men även i kärlförsök med jord respektive näringslösning.

Projektet finansieras av Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Projektet drivs av Helene Larsson Jönsson, Helene.Larsson.Jonsson@slu.se & Håkan Asp


Kontaktinformation