Hur kommer vi dit? Hållbar skörd och kvalité hos tunnel producerade jordgubbssorter

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Jordgubbar är en viktig kultur inom trädgårdsnäring. Den svenska jordgubbsindustrins högre konkurrenskraft är avgörande för att kunna upprätthålla och utveckla den för framtiden.

För att säkerställa höga avkastningar med god kvalitet är överlägsna sorter och dess optimala hantering avgörande. Projektets focus är på remonterande (RM) sorter, används i tunnelproduktion i Sverige. Dessa sorter står inför utmaningar på grund av deras starka reproduktiva förmåga som undertrycker bladinitiering, vilket begränsar stödet till frukttillväxt och därmed leda till instabil avkastningspotential. Projektet adresserar, blomkartläggning, nektarinnehåll och pollinering som verktyg för att indikera stabil avkastningspotential hos RM sorter. Interaktioner mellan dessa verktyg och odlingsfaktorer som kontrollerar tillväxt och blombildning utvärderas. Projektet ger lösningar direkt relaterade till odlingsprocessen och därmed till en hållbar produktion av RM sorter i tunnlar

Fakta:

Projektet är finansierat av:
SLF-Formas

Projekttid:
2019-2021

Projektledare:
Sammar Khalil.
Institution för biosystem och teknologi

Övriga medverkande:

SLU-Alnarp

Paul Egan. Institution för växtskyddsbiologi.

Johan Stenberg. Institution för växtskyddsbiologi.

Salla Marttilla. Institution för växtskyddsbiologi.

Madeleine Uggla. Institution för växtförädling.

Fredrik Fernqvist.  Institution för arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi.

Norge

Anita Sønsteby. Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Division of food production and sciety horticulture

Industri/ branschen

 Torna Hällstad- Svamp företag

Eriksgården- Jordgubbsodlare


Kontaktinformation