Utveckling av ett biologiskt filtermaterial baserat på svampodlingssubstrat för vattenbehandling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns ett behov av att utveckla nya reningstekniker för avloppsvatten för att hantera organiska föroreningar som läkemedel och bekämpningsmedel. De tekniker som forskningen främst fokuserar på är aktivt kol samt behandling med ozon men i vissa fall finns det också ett behov av att utveckla biologiska metoder. I detta projekt undersöks viterötesvampen ostronskivling och dess lignin-nedbrytande enzymer som ett redskap för att minska halten av läkemedlet diklofenac i förorenat vatten. Svampen odlas på vanliga svampodlingssubstrat och produktionen av enzymer följs över tid. Försöken kommer att genomföras i koncentrationer av diklofenac som är relevanta ur ett miljöperspektiv. En viktig aspekt ur ett tillämpat perspektiv är att efter användning kan detta filtermaterial fungera som biogassubstrat samt att processen baseras på ostronskivling som är vanligt förekommande i naturen.

Fakta:

Projektperiod: sep 2018 – dec 2019

Finansiär: Åforsk

Kontakt: Malin.Hultberg@slu.se


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74