Växtextrakt för bekämpning av humanpatogen på bladgrönsaker

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för en hållbar produktion av bladgrönsaker med minskad risk för kontamination av humanpatogen som tex.  Escherichia coli, Salmonella sp, Listeria sp, etc. Projektet avser att undersöka effekten av antimikrobiella aktiviteter hos växtextrakt som tagits fram för utvalda cellinjer mot E. coli och dess sjukdomsframkallande variant shigatoxin producerande E. coli O157:H7 (EHEC). Här kommer vi att göra försök både i lab (in vitro) och även sätta upp ett växthusförsök där vi använder spenat som försöksgröda.