Skott- och rotbiomassaavkastningen av mellangrödor vid olika kvävegödslingsnivåer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Markkolsförändringar kan bidra mycket till den miljöeffekten av grödor som odlas för energiändamål. Dessa förändringar är svåra att upptäcka i korta fältförsök, men kan simuleras med pålitliga resultat. Potentialen av mellangrödor som råvara för biogasproduktion och mindre näringsläckage undersöks i ett forskningsprojekt finansierad av SLF (2016-2018).

För att undersöka hållbarheten av att odla mellangrödor som råvara för produktion av förnybart fordonsbränsle fattas dock ett dataunderlag om avkastningsnivåer som kan användas för att simulera markkolsbidraget. Därför undersöks förhållanden mellan ovan- och underjordiska biomassa och dess kvalitet (kol- och kväveinnehåll) för en rad olika mellangrödor i fältförsök.

Fakta:

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2016-2017 (förlängd till 2018)
Projektledare: Thomas Prade