Hästsparkars anslagsenergi

Senast ändrad: 26 oktober 2023

– underlag för dimensionering av stallinredning och byggnadskonstruktioner

För att förhindra att hästar ska skada sig på inredningsdetaljer i hästens närmiljö, vill vi ta fram underlag till en provningsmetod av konstruktioners förmåga att motstå stötförlopp motsvarande belastning från en reell hästspark. Anslagsenergin vid en hästspark kan erhållas genom mätning av hastigheten hos en hästhov vid en hästspark samt uppgifter om impulsen vid anslag. Den senare uppgiften finns redan framtagen vid tidigare försök vid institutionen. Anslagsenergin ökar från 225 J till 750 J vid en hastighetsökning från 3 till 10 m/s. Därför är det av intresse att undersöka hastigheten hos en hästhov vid en hästspark.

Målet med projektet är att kvantifiera hovens hastighet vid en hästspark och därefter beräkna belastningen från en hästsparks anslagsenergi på inredning och byggnadskonstruktioner.

Mätningar av hovens hastighet kommer att genomföras med hjälp av accelerometer som fästes på bakhov. Mätningen kommer att göras på sparkbenägna hästar (halv- och fullblod) i situationer där de vanligtvis sparkar bakut. Med hjälp av tidigare framkomna stötkrafter och impulser beräknas anslagsenergier.

Fakta:

Finansiering: Stiftelsen hästforskning

Medarbetare: Madeleine Magnusson

Projekttid: avlutas april 2018