Hästvälfärd hos hästar i hästunderstödda interventioner

Senast ändrad: 26 oktober 2023

När vi startade det här projektet var vårt fokus mest på den negativa sidan av välfärden. Nu rör vi oss i stället emot de positiva välfärdsindikatorerna.

Välfärden hos hästarna i hästunderstödda insatser vet vi, ifrån tidigare forskning och våra egna preliminära resultat, är faktorer som; övervikt, oförutsägbarhet för hästen och hästens brist på kontroll över situationen.

Positiva aspekter är; goda möjligheter att bete sig naturligt, god människa-häst-relation och krav som är väl anpassade till hästens förmåga.

Det finns fortfarande ett stort antal frågor att besvara kring välfärd och träning av hästar i allmänhet och för det här projektet hästar i HUI i synnerhet. En del av dessa är:

  • Hur tränas och hur bör hästar tränas för den här typen av uppgift?
  • Hur kan inhysning och skötsel förbättras för att minska problemen med övervikt hos hästarna?
  • Hur kan hästar systematiskt och hästvänligt tränas att hantera människor med särskilda behov?

Kontaktinformation