Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet kommer att utveckla ett intelligent styrsystem för att optimera driften för belysningsanläggningar i växthus med hög andel lokal förnybar energi med hjälp av adaptiva styrningsmetoder, Artificiell Intelligens (AI) algoritmer samt optimering av inbyggd belysningsstyrning. Ett intelligent belysningssystem för växthus kommer att integreras och adaptiva styralgoritmer baserade på biologiskt inspirerade kommer att designas och testas för energieffektivisering av belysning. Genom detta kommer belysningsanläggningar att optimeras, energiförbrukning minimeras och belysningsanläggningen kommer att adapteras för att kunna hantera en större mängd lokal förnybar energiproduktion.

Fakta:

Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbetsprojekt mellan Karlstad universitet, SLU, SC Burman AB och Glava Energy Center.