Prototyp Plant factory: Innovativ strategi för kostnadseffektivt och hållbart produktionssystem för grönsaker året runt med minskade utsläpp från transporter och långväga transporter utarbetas på campus Alnarp

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektbeskrivningen finns på den engelska sidan


Kontaktinformation