Odling av perenna spannmål i södra Sverige – När ska vi gödsla Kernza?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Intresset för perenna grödor, däribland perenna spannmål, ökar i en tid då miljömässiga och klimatmässiga problem måste lösas. Thinopyrum intermedium är ett perennt gräs som nyligen domesticerats av ”The Land Institute”. Denna nya, perenna gröda kallas “Kernza”.

Kernza har odlats sedan 2013 på ett fält på SITES Lönnstorp och den förväntas bidra med olika ekosystemtjänster, som är gynnsamma för odlingen och för den omgivande miljön. Odling av Kernza kantas av en mängd frågor, varav en är när det är lämpligast att gödsla? Den ser ut som en vallgröda men vi vill skapa så goda förutsättningar för kärnproduktionen som möjligt.

Vi behöver alltså gräva upp jord med rötter i Kernzabestånd för att få ett mått som avspeglar verklig odling av Kernza på fält.

Många agronomiska och ekologiska frågor surrar alltså kring denna nya, potentiella representant för perenna spannmål och vi på SLU är bland de första i Europa som bedriver forskning på Kernza.
Vill du göra ditt examensarbete i denna forskningsfront?