Examensarbeten

Senast ändrad: 11 april 2019

Hur fungerar det med självständiga arbeten / exjobb på SLU?
Läs om vad som gäller här... 

Länk till genomförda arbeten på BT efter 1/1-2013 inkl. nedladdningsbara arbeten här...  

 

Förslag på Examensarbeten
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se