Allt inom området byggnader och teknik

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Är du intresserad av ämnet kom till oss och diskutera dina idéer för ett examensarbete eller projektarbete.

Byggnader och teknik för produktion av livsmedel, djur, foder, råvaror för energi- eller industriändamål dvs. avseende stallar, lager, växthus och övriga produktionsbyggnader.

Kontaktperson: Knut-Håkan Jeppsson

Fakta:

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan människor, djur, växter, miljöaspekter och klimatpåverkan i system för en hållbar och ekonomisk konkurrenskraftig produktion.