Allt inom området digitalisering

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Är du intresserad av ämnet kom till oss och diskutera dina idéer för ett examensarbete eller projektarbete.

Digitalisering för att förbättra produktionssystem genom användning av sensorteknik, kamerateknik, artificiell intelligens och datadrivet beslutsstöd.

Kontaktperson: Oleksiy Guzhva

Fakta:

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan människor, djur, växter, miljöaspekter och klimatpåverkan i system för en hållbar och ekonomisk konkurrenskraftig produktion.