Allt inom området maskiner och teknik

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Är du intresserad av ämnet kom till oss och diskutera dina idéer för ett examensarbete eller projektarbete.

Maskiner och teknik för växtproduktion för lantbruk och trädgård, minska insatser och förluster, förbehandla biomassa för olika användningsområden samt effektivisera skörde- och logistiska moment för lägre energiförbrukning och bättre ekonomi.

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson

Fakta:

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan människor, djur, växter, miljöaspekter och klimatpåverkan i system för en hållbar och ekonomisk konkurrenskraftig produktion.


Kontaktinformation