Allt inom området systemanalys

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Är du intresserad av ämnet kom till oss och diskutera dina idéer för ett examensarbete eller projektarbete.

Systemanalys för att förbättra produktionssystem inom lantbruk och trädgård inkluderande efterskördsprocesser och energiomvandlingsprocesser genom att kombinera olika systemverktyg (energibalanser, LCA, markkolssimuleringar, dynamisk modellering, näringsbalanser, tekno-ekonomiska studier, GIS-baserad data och inventering).

Kontaktperson: Thomas Prade

Fakta:

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan människor, djur, växter, miljöaspekter och klimatpåverkan i system för en hållbar och ekonomisk konkurrenskraftig produktion.