Beteendestudier i nytt inhysningssystem för dräktiga suggor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Beteendestudier i samband med utfodring i ett nytt ”Combi-system” för dräktiga suggor. I detta system finns ätbås till ena halvan av sugg-gruppen och och tråg med korta ätbåsavskiljare till andra halvan. Inhysningssystemet presenteras som en nyhet i Danmark och troligen måste beteendestudierna utföras i en dansk besättning.


Kontaktinformation