Daglig tillsyn på stora naturbeten (Brösarpsprojektet)

Senast ändrad: 09 november 2020

Tekniska innovationer som alternativ till mänsklig tillsyn?
Risker och möjligheter jämförelse sensordata med ifyllda tillsynsprotokoll