Daglig tillsyn på stora naturbeten (Brösarpsprojektet)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Tekniska innovationer som alternativ till mänsklig tillsyn?
Risker och möjligheter jämförelse sensordata med ifyllda tillsynsprotokoll