Färgade bönor – mer än bruna bönor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Traditionellt har vi odlat bruna bönor, främst på Öland, men det finns stor potential för ökad bönkonsumtion av alla möjliga färger och former.
Odlingskrav? Odlingsteknik? Odlingsplatser? Sortval? Ogräsproblematik? Processning?

Coloured beans – more than the traditional Swedish brown beans

By tradition brown beans has been grown in Sweden (primarily on Öland). Is it possible to grow other types of beans in Sweden? Production technique? Soil requirements? Cultivars? Weed problems? Processing alternatives?